WAT TE DOEN BIJ...

Misintenties

Misintenties kunnen opgegeven worden bij het parochiekantoor.
Openingstijden:
Dinsdag van 11.30 tot 12.30 uur
Vrijdag van 15.30 tot 16.30 uur
Ook kunt u telefonisch intenties doorgeven via+31(0)43-4071238
of per mail naar  parochiekantoorcdk@gmail.com


Verhuisbericht

Indien u verhuist, geef dit dan door aan de secretaris van onze parochie via telefoon: 043-4071238 of mail naar parochiekantoorcdk@gmail.com

Kerkbijdrage

De kerkbijdrage kunt u overboeken op

Bankrekeningnummer t.n.v. Kerkbestuur NL74RABO 010.99.00.111 o.v.v. naam, voorletters en adres.

Het adviesbedrag vanuit het Bisdom bedraagt € 110,00 per jaar.