EERSTE COMMUNIE

kerk

Op die dag is de viering in de kerk. Ook kinderen van andere scholen kunnen aansluiten. Ter voorbereiding krijgen de kinderen godsdienstlessen van mevr. Chantal Ruijters-Deliège en de pastoor in de school. De organisatie van de vieringen, geschiedt door de parochie. De coördinatrice en contactpersoon is mevrouw Joke Aarts. [roel-aarts@home.nl]

 voorbereiding

Naast de voorbereiding van de kinderen worden ook de ouders uitgenodigd actief mee te doen met de voorgeving van de dag, en aanwezig te zijn als de kinderen een excursie door het kerkgebouw krijgen. Er zal een presentatieviering en een dankviering achteraf zijn. Verder worden de communicanten geacht deel te nemen aan de gezinsviering bij Kerstmis en Palmzondag, Op Goede Vrijdag is er een fakkeltocht langs de kruiswegstaties bij het Missiehuis en ook bij de Processie gaan zij als groep mee.

Bij de dankdienst brengen de communicantjes een offertje mee voor een goed doel om anderen in hun feest te laten delen.

Van de ouders wordt een bijdrage gevraagd voor de kosten van de voorbereiding, het knutselen, de boekjes en de cd's/foto's. Laat deze evenwel nooit een obstakel zijn om mee te doen! Wend u tot de pastoor!