HEILIGE KRUISVERHEFFING

Qua naamgeving onderscheidt de parochie Cadier en Keer zich nadrukkelijk van de overige 350 kerkgemeenschappen in het bisdom Roermond. Zij is namelijk de enige die de wijdingstitel Heilige Kruisverheffing draagt. De kerkelijke kalender vermeldt op 14 september het feest van de H. Kruisverheffing. Deze datum kent een historische achtergrond van bijkans 1700 jaar. Gedurende al die eeuwen wordt op 17 september de wijding herdacht van de in 335 onder keizer Constantijn de Grote op Golgotha gebouwde basiliek van het heilig Graf. Dit godshuis markeert de vermoedelijke plaats waar Christus is gekruisigd. 

Na twintig eeuwen christendom is het kruis van Christus in ontelbare delen en deeltjes over de hele gelovige wereld verspreid. Vrijmoedig wordt wel gezegd, dat zij tezamen de afmetingen moeten hebben van vier kruisen. Een, naar mag worden aangenomen, "eerlijk" partieel van het Heilig Kruis behoort tot de kerkschatten van de parochie Cadier en Keer. De reliekhouder in de vorm van een kruis is van verzilverd koper en 49 centimeter hoog. Het centrale gedeelte is omgeven door een fijne parelrand. De kruisbalken zijn versierd met gegraveerde bladmotieven en eindigen in een driepas.

In de parochiegeschiedenis komen wij de naam van Kruis(verheffing) voor het eerst tegen bij het doorbladeren van visitatierapporten uit 1613, 1658, 1699 en 1712. In deze verslagen wordt vastgehouden aan de band met de kerk in Heugem, maar daarnaast ook de specifieke toewijding aan het Heilig Kruis (S. Crusis) gememoreerd.

Heilige Kruisverheffing geldt nog steeds als officiële naam voor de parochie Cadier en Keer. Komt het evenwel aan op openlijke verering dan treedt de heilige Blasius (eventueel met eigen fanfare!) naar voren. In 1862 wees monseigneur J.A. Paredis, toenmalig bisschop van Roermond, hem aan als tweede parochieheilige. 


Bron: 
Keerder Kroniek III blz. 145-150 - H. Kruisverheffing: een wazige kerktitel Sint Blasius houdt de kaarsen brandend....
Door Servé Overhof