HEILIGE BLASIUS

Heilige Blasius
Heilige Blasius


Dat de heilige Blasius de tweede patroonheilige van onze parochie is, is velen bekend. In ons dorp kennen we de fanfare Sint Blasius, het Blasiushöfke, de Sint Blasiuskapel en zelfs was er vroeger hier een melkfabriek die naar Sint Blasius was genoemd.

De heilige Blasius was bisschop van Sebaste in Armenië. Hij leefde in de tijd van de Romeinse keizer Constantijn de Grote. Deze keizer raakte in oorlog met zijn zwager Licinius. Licinius begon de christenen te vervolgen. Eén van de martelaren was Sint Blasius die na onmenselijke pijnigingen in 316 werd onthoofd.

Wanneer de verering van Sint Blasius is begonnen weten we niet precies. Wel schrijft pastoor Göbbels in het parochieregister van 1862 dat "St. Blasius, die reeds lang in Cadier en Keer wordt vereerd, door bisschop Paridis tot tweede patroonfeestdag van heilige Blasius heilige van de parochie is verheven". 

Op de feestdag van de heilige Blasius op 3 februari wordt in Cadier en Keer de Blasiuszegen gegeven. De zegen is bedoeld tegen allerlei keelziekten. Keer werd in de vorige eeuw daarom een bedevaartplaats. Nog in de jaren twintig en dertig kwamen zelfs honderden mensen van buiten Cadier en Keer naar onze kerk om deze zegen te ontvangen. Ook nu nog wordt de zegen gegeven op de dag zelf (3 februari) en/of op de zondag direct daarop volgend.

Dat in onze kerk een speciale heilige werd vereerd, was niet zo vreemd. Het was de gewoonte dat betrekkelijk arme parochies een patroonheilige kregen aangewezen die geld in het laatje bracht. 

Toen in 1958 de oude kerk werd afgebroken en de nieuwe kerk werd gebouwd, was geen plaats meer voor het Sint Blasius altaar. Ook het prachtige glas-in-loodraam met de afbeelding van Sint Blasius is door iemand, geconfisqueerd. 

Wat gelukkig wel overbleef, zijn twee beelden. Een beeld van een bisschop met baard en gekleed in een kazuifel, 106 cm hoog. Het staat nu rechts vooraan in de kerk naast de pilaar.  In de kerkkluis bevindt zich een houten, barokke borstbeeld uit begin 1700, voorstellende een baardeloze bisschop, hoogte 36 cm met een cartouche voor een relikwie. De relikwie is niet meer aanwezig. De herkomst van het beeld is niet bekend. Het kan afkomstig zijn uit de O.L.Vrouwekerk te Maastricht, waar eeuwen geleden ook Sint Blasius vereerd werd. Maar het is ook mogelijk dat het meegekomen is uit de abdij van Val-Dieu, toen in 1836 of eerder nogal wat meubilair en sieraden van daar naar onze parochie verhuisd zijn.

Het Sint Blasiusbeeld in de Sint Blasiuskapel langs de Sjtieëwieëg(Rijksweg) heeft de stichting Wegkruisen en Kapellen gemeente Margraten enkele jaren geleden bij een handelaar in Batenberg in Gelderland op de kop weten te tikken. Het is oorspronkelijk afkomstig uit het Walenland (Belgische Ardennen).

Broederschap

Begin jaren negentig ontstond binnen het kerkbestuur van onze parochie een discussie over het instituut Broederschap van de heilige Blasius. 

Wat is de betekenis van het broederschap ? Een broederschap is een kerkrechtelijk opgerichte godsdienstige vereniging met als doel de bevordering van de vroomheid in het algemeen en in het bijzonder de verering van een heilige. Het initiatief tot het oprichten van een broederschap kan liggen bij bijvoorbeeld een pastoor of een religieuze orde. 

Bronnen:
Artikel uit de Keerder Kroniek, deel 2:
Sint Blasius en Cadier en Keer 
door Charles Rouschop en Jo Purnot