BROEDERSCHAP ST. BLASIUS

In 1997 kwam via het liturgisch beraad de broederschap St. Basius ter sprake. Men zocht en vond ongeveer twintig inwoners van Cadier en Keer bereid lid te worden van de "nieuwe" broederschap. Op 28 september heeft de eerste vergadering plaatsgevonden en de "heroprichting" was een feit. Een kleine werkgroep onder leiding van Jacq Aussems en Jean Beijers hield zich bezig met het opstellen van statuten, huishoudelijke reglement, bestuurssamenstelling, financiĆ«n en het optreden naar buiten. 

Wat is de betekenis van het broederschap ? Een broederschap is een kerkrechtelijk opgerichte godsdienstige vereniging met als doel de bevordering van de vroomheid in het algemeen en in het bijzonder de verering van een heilige. Het initiatief tot het oprichten van een broederschap kan liggen bij bijvoorbeeld een pastoor of een religieuze orde. We weten dat op 28 oktober 1904 (waarschijnlijk kermiszondag) pastoor Christiaan Oliviers de broederschap van de heilige Blasius oprichtte.

Heeft u belangstelling of wilt u meer weten?

Contactpersoon is Jacques Aussems,  jacquesaussems@hotmail.com


De Broederschap tijdens de bronk in 1999.