OVERLIJDEN EN BEGRAVEN

opluistering

Een eucharistie is immers een activiteit van gelovigen. In sommige omstandigheden, als daarvoor een goede reden is, wordt wel eens een nummer van een cd gedraaid. Tijdens de avondwake is er geen koor aanwezig. Het gebruik van cd's is daar gebruikelijk.

kosten
De kosten van een uitvaartdienst kunt u bij pastoor opvragen. Daarvan wordt afgetrokken het bedrag dat men de vier afgelopen jaren samen aan kerkbijdragen heeft geofferd. Laat echter geld nimmer een reden zijn om af te zien van een kerkelijke uitvaart! Als er moeilijkheden zijn op dit gebied, praat erover! We vinden een oplossing.

avondwake
Indien gewenst aan de uitvaart een avondwake te laten voorafgaan. Daarvoor bestaan werkgroepen. De pastoor waarschuwt de vrijwilligers die daarop contact met de familie zoeken. Samen met de familie wordt de wake voorbereid. Er wordt een bijdrage van 23 euro gevraagd. Indien er geen afscheidsdienst op volgt is de bijdrage € 75,00.

Het Kerkhof
De begraafplaats ligt aan de zij- en achterkant van de kerk.
Er is gekozen voor uniforme grafkruizen hetgeen een sfeer van rust en eenvoud creëert.
Alle kruisen zijn van blauwsteen en hebben gegraveerde teksten met een zilveren inlage.

Op het oude kerkhof, tussen de kerk en de oude boerderij "Meussenhof", liggen nog enkele oude grafstenen en staan nog twaalf oude hardstenen kruisen, de meeste uit de zeventiende eeuw.

Ook de urnenmuur is voorzien blauwstenen platen met ingefreesde zilveren letters.
In het midden van het kerkhof staat een afscheidsmuur, waar bij iedere uitvaart afscheid genomen wordt van de overledene.

Het gehele kerkhof wordt onderhouden door vrijwilligers.

De grafrechten bedragen:
20 jaar enkel diep graf / columbarium                                       € 400,00
20 jaar dubbel diep graf / columbarium                                     € 460,00
10 jaar verlenging voor enkel/dubbel graf of columbarium      € 230,00

Onderhoud kerkhof:
20 jaar voor enkel/dubbel graf of columbarium                         € 260,00 
10 jaar voor enkel/dubbel graf of columbarium                          € 130,00