Eucharistievieringen

Kerkdiensten

  • Kerkdiensten, als tijden van gezamenlijke vieringen, zijn in verband met de corona-crisis afgelast. Maar dat betekent niet dat we de verbondenheid in geloof en gebed gaan vergeten. Juist in tegendeel. Daarom het volgende:
  • Van harte kan aanbevolen worden je aan te sluiten bij diensten die op radio, TV of ander sociale media worden uitgezonden. En ook zijn er andere gebedsmomenten of religieuze uitzendingen die ons in moeilijke tijden kunnen inspireren en bemoedigen. Via diverse websites kan het getijdegebed van de Kerk meegebeden worden.
  • De huidige maatregel geldt tot 1 juni. De diensten van de Goede Week en Pasen gaan dus niet door. Als de gemeente het toestaat willen we wel de kerk openen voor enkele uren voor aanbidding van het Allerheiligste en het Heilig Kruis, en voor afhalen van palmtaksjes. Dat zal dan zijn op Palmpasen, Witte Donderdag en Goede Vrijdag. We houden u op de hoogte in de volgende OonderOs.
  • Ook de mooie gebeurtenis van de Eerste Communie zal dus verplaats moeten worden
  • De misintenties die voor de uitgevallen diensten opgegeven waren kunnen verschoven worden naar een andere datum, naar overleg met de betrokken familie.
  • De geloof en de kerk blijven het centrum van ons leven, met de kerktoren als het alom-zichtbare symbool dat ons richt naar Gods aanwezigheid op onze tocht door het leven. Daar een kaarsje branden kan altijd, en als de klokken op het middaguur luiden, roepen zij ons op te bidden voor betere tijden, en voor kracht en solidariteit, met name met kwetsbaren en met de verzorgenden, die het nu zo zwaar hebben.

NB.

De folders en zakjes van de Vastenaktie worden rondgebracht. U kunt uw bijdragen ofwel in de brievenbus van de pastorie (Groenstraat 2) deponeren, ofwel storten naar het missiebureau Bisdom Roermond, onder vermelding 'Project Nkwanta'. Mogelijk zal er in de Goede Week ook de offerblok in de kerk beschikbaar zijn.

Inmiddels heeft parochie Bemelen hiervoor een collectebus bij het bisdom aangemaakt. Dat is

https://vastenactiebisdomroermond.digicollect.nl/paul-nieuwenhuis