DOOP

voorbereiding

De pastoor heeft een gesprek met de ouders die om de doop van hun kind vragen. Dat kan bij de familie aan huis of ook in de pastorie. Er wordt over de bedoeling van de doop gesproken.

Wat houdt het katholieke geloof in en waarom zou je het kind laten dopen? Hoe verloopt de doopplechtigheid? Wat is de eigen inbreng daarbij? En alle formaliteiten, namen en data, peten enzovoorts.

Zowel de voorbereiding als de doop zelf kan in groepsverband plaatsvinden als er meer dopelingen zijn.

doopdatum

Doorgaans wordt er op zondag, wat vroeg in de middag, gedoopt, of 's ochtends na de Eucharistieviering. Daarvoor kan men het beste contact met de pastoor zoeken. Als u speciale wensen omtrent de doopdatum heeft, dan doet u er goed aan zeer tijdig een afspraak te maken!

kosten
Aan de doop zijn geen kosten verbonden. Bij de uitgang staat een mandje voor wie iets wil geven! Als de familie in overleg met de voorganger tijdens de doopviering een muzikale of andere opluistering wensen dragen zij zelf de kosten. Uiteraard is het ook mogelijk om zelf met een lied of gedicht de viering meer feestelijk te maken.

Dopen voor niet-parochianen kost € 50,00.

download
Beneden kunt u de standaardtekst downloaden om een eigen doopboekje mee te maken:


daarna?
Tijdens de doop wordt een hartje met de naam van de dopeling opgehangen op een speciaal bord om de parochianen te herinneren aan wie er recent gedoopt zijn. Na ongeveer een jaar kan dit hartje door de ouders meegenomen worden naar huis.