VORMSEL

HET VORMSEL

Het vormsel zal op 11 juni 2021 plaatsvinden.

voorbereiding

De voorbereiding bestaat uit een aantal lessen. In groepsverband is er een bezoek aan de kerk en de lessen bespreken evangelieverhalen en thema's van het katholieke geloof. Er wordt uitgelegd wat het vormsel betekent en hoe het de gelovige versterkt in het geloof.

Wat is het vormsel?

Het vormsel bevestigt een jongere als een volwassen gelovige. 'Vormsel' is een verbastering van 'vroomsel', waarbij het oude woord 'vroom' 'sterk' betekent. Vormsel is dus een versterking, een bevestiging. Ook in het Latijnse woord 'confirmatio' is nog 'ferm' te herkennen.

Wat wordt er dan bevestigd of versterkt? Ouders laten kinderen dopen omdat ze hen het beste uit hun eigen leven willen meegeven. Ze leiden hen binnen in de wereld van het geloof. Dat was een keuze van de ouders. Maar nu is het kind groot geworden. Groot genoeg om de keuze van zijn ouders tot een eigen keuze te maken. De vormeling staat voor de vraag: kan ik achter mijn geloof staan? Kan ik me door het evangelie laten inspireren? De bisschop (of een andere 'vorm-heer' die hem vervangt) zal spreken over Gods Geest en de bezieling het leven van mensen. In de voorbereiding wordt dit met elkaar besproken.