HUWELIJK

In deze gesprekken vertellen we over het huwelijksideaal vanuit het christelijk geloof. De bruidsparen kunnen hun eigen ervaringen en gevoelens daarbij inbrengen als ze dat willen. Het gaat over geloof, trouw, vergeving, vader en moeder worden, kiezen voor elkaar, vergeven enzovoorts. Vervolgens hebben de bruidsparen apart nog een of twee gesprekken met de pastoor. Die gaan vooral over de vormgeving van de dienst. In onze parochie is een Dameskoor ter beschikking. Het bruidspaar kan zelf naar musici zoeken.

liturgie
Voor de huwelijkskaars zorgt het bruidspaar. Deze is verkrijgbaar in diverse winkels en bij de bloemist. Indien men een apart tekstblaadje van de liturgie wil maken, geschiedt dit in overleg met de voorganger. Het is zaak om de deelnemers aan de liturgie zoveel mogelijk te laten kijken en luisteren en zo min mogelijk te laten lezen!
kosten
Aan een kerkelijk huwelijk zijn kosten verbonden voor wie niet geregeld met de kerkbijdrage meedoen. Die kosten kunt u opvragen bij pastoor. Daarbij zijn de voorbereidende gesprekken en de viering, eventueel opgeluisterd door het gelegenheidskoor, inbegrepen.