Werkgroep Processies

20-11-2019
  • Eens per jaar op de 2de zondag na Pinksteren trekt de processie uit langs een vijftal routes die in toerbeurt aangedaan worden. De Processie-groep coördineert de voorbereidingen.
  • Contactpersoon: : dhr. Ronald George 
    Mailadres: rajw.george@gmail.com