Binnen onze parochie zijn er verschillende werkgroepen actief.

Eens per jaar op de 2de zondag na Pinksteren trekt de processie uit langs een vijftal routes die in toerbeurt aangedaan worden. De Processie-groep co├Ârdineert de voorbereidingen.Contactpersoon: : dhr. Ronald George
Mailadres: rajw.george@gmail.com

Bij afwezigheid van de priester of voor speciale gelegenheden wordt de Eucharistie vervangen door een Woord- en Communiedienst die samen voorbereid wordt.Contactpersoon: Mevrouw Winnie Bosch-Sthijns
Mailadres: boschsthijns@hotmail.com