Parochie Heilige Kruisverheffing
Cadier en Keer


Parochiekantoor
Groenstraat 2,
6267 EM Cadier en Keer


+31(0)43-4071238 Bankrekeningnummer t.n.v. Kerkbestuur
NL74 RABO  010 99 00 111

o.v.v. naam,  voorletters en adres