Parochie Heilige Kruisverheffing
Cadier en Keer


Parochiekantoor
Groenstraat 2,
6267 EM Cadier en Keer


+31(0)43-4071238 Bankrekeningnummer t.n.v. Kerkbestuur
NL74 RABO  010 99 00 111

o.v.v. naam,  voorletters en adres

De corona maatregelen zijn nog steeds van kracht.
De banken zijn om en om afgesloten en de algemene maatregelen, zoals afstand houden, zijn meer dan ooit van kracht.
In deze periode communiceren we geestelijk.

Na 17 uur mogen we geen diensten houden.
Dus zijn er tot nadere order op woensdagen en zaterdagen geen avonddiensten.

Nu geen wijzigingen coronamaatregelen Rooms-katholieke Kerk.

De coronamaatregelen voor de Rooms-Katholiek Kerk blijven op dit moment ongewijzigd. Dat hebben de Nederlandse bisschoppen op dinsdag 18 januari besloten. Dat betekent dat de regels die zijn afgekondigd op 20 december 2021 nog steeds van kracht zijn. Op 25 januari aanstaande is er een nieuw weegmoment. De bisschoppen bezien op dat moment of voor de R.-K. Kerk aanscherping van de maatregelen nodig is of dat - hopelijk - versoepelingen mogelijk zijn.