Parochie Heilige Kruisverheffing Cadier en Keer


Parochiekantoor
Groenstraat 2, 6267 EM Cadier en Keer

+31(0)43-4071238 


parochiekantoorcdk@gmail.com
RSIN-nummer 824132427

De corona-regels t.a.v. kerkbezoek zijn versoepeld.

Maar afstand bewaren blijft van kracht.
Dat betekent, verspreid zitten in de kerk en niet allemaal de laatste banken opzoeken.


TRAUMA