Parochie Heilige Kruisverheffing Cadier en Keer


Parochiekantoor
Groenstraat 2
6267 EM Cadier en Keer

+31(0)43-4071238 


RSIN-nummer 824132427 

parochiekantoorcdk@gmail.com


* De Vastenactiezakjes kunnen nog ingeleverd worden. In week 17 maken we de balans op.

* Laten we moed houden. Al kunnen we nog niet melden dat de diensten voor meer dan 30 mensen toegankelijk zijn, reiken we wel weer de Heilige Communie uit volgens de regels van de corona-situatie. Dus communie op de hand ontvangen, niet op de tong. Afstand van elkaar houden. Wie ook handcontact wil vermijden kan de communie nemen vanaf de zilveren schaal. U bent van harte welkom.

* Er wordt een lijst van kerkgangers gemaakt via aanmeldingen vooraf per telefoon of anderszins. Deze wordt bij de ingang bijgehouden. U kunt ook komen zonder opgave vooraf en uw naam inschrijven (tot een maximum van 30 personen). Afstand houden, niet meezingen en een mondkapje bij in- en uitgaan zijn de regels. 

.