Parochiekantoor
Groenstraat 2,

6267 EM Cadier en Keer
+31(0)43-4071238
parochiekantoorcdk@gmail.com


Bankrekeningnummer t.n.v. Kerkbestuur
NL74 RABO 010 99 00 111
o.v.v. naam, voorletters en adres


VEERTIGDAGENTIJD. OP WEG NAAR PASEN !

We zijn nu midden in de Veertigdagentijd, de voorbereiding op het Feest van de Verrijzenis.
Voor de ouderen onder ons de herinnering aan vasten en vastentrommeltje, het snoep
dat je niet mocht eten en bewaren moest tot Pasen: En daarna met alle paaseitjes was het
één snoepfestijn !

Gelukkig behoort dit tot de herinneringen, we zijn ons nu bewust, dat het meer een tijd is van bezinning, van nadenken over ons leven: Vragen als wat is belangrijk voor mij en mijn naasten, wat kan er beter in mijn leven, wie is Jezus nog voor mij?

Iedereen is druk, we worden enorm opgeslokt door informatie, werk, geluid, Tik Tok of andere digitale versnaperingen. Zullen we ons de komende tijd niet af en toe rustig, los van alles wat ons afleidt, de tijd nemen om ons de vraag te stellen: Hoe is het met de liefde in mijn leven ?
Ben ik liefdevol voor mijn vrouw, man, kinderen of ouders of zit ik met mijn naasten in een zekere sleur? Wie zegt nog wel eens, onverwacht zonder directe aanleiding: "Ik hou van jou !" Het kost niets, maar brengt als het oprecht is veel goeds aan de ander!

En dan komen we eigenlijk vanzelfsprekend bij Jezus: Hij is hèt voorbeeld van liefde: Voor Hem was iedereen aanleiding om liefdevol en vergevingsgezind te zijn: Altijd vergevend, Hij gaf iedereen weer een nieuwe kans, stelde Zichzelf nooit centraal, maar altijd de ander!

Zullen we dat eens proberen deze Veertigdagentijd ?

pastoor Tervoort


LITURGISCHE VORMING VOOR VRIJWILLIGERS EN ANDERE GEINTERESSEERDEN

Zoals al is aangekondigd, zullen er vijf vormingsavonden worden georganiseerd.
De data, de tijden en de plaats staan hieronder:

Do 07 maart: De Bijbel en zijn opbouw                                                    Gemeenschapshuis Scheulder

Di 09 april: De lezingen in het Kerkelijk Jaar                                         Patronaat Banholt

De avonden duren van 19.30 tot 21.00 uur.

Gaarne aanmelden via de kapelaan of het parochiekantoor. Tel. 043-4071238 of parochiekantoorcdk@gmail.com

Het is vooral bedoeld voor alle vrijwilligers, zoals kosters, lectoren, acolieten, collectanten, voorgangers in Woco's, Avondwakes en bestuurders. Tevens is het een mooie gelegenheid om de vrijwilligers van onze andere dorpen te ontmoeten !

Uiteraard zijn er geen kosten aan verbonden. Allen Welkom !

Namens het Pastorale Team,

pastoor Tervoort.