Parochie Heilige Kruisverheffing Cadier en Keer


Parochiekantoor
Groenstraat 2
6267 EM Cadier en Keer

+31(0)43-4071238 


RSIN-nummer 824132427 

parochiekantoorcdk@gmail.com

* Afgelopen zondag hebben wij een eenvoudige Sacramentsprocessie gehouden door enkele straten. Aan allen die hieraan bijgedragen hebben, die gevlagd hebben en die belangstelling hebben getoond hartelijke dank.

* De Corona-regels t.a.v. kerkbezoek zijn zo bijgesteld dat nu 50 personen de diensten mogen bijwonen. Overige regels blijven nog van kracht. De Heilige Communie wordt dus uitgereikt niet op de tong maar op de hand en met afstand houden tot elkaar. Er wordt nog een lijst van kerkgangers gemaakt via aanmeldingen vooraf per telefoon of anderszins. U kunt wel komen zonder opgave vooraf en uw naam inschrijven (tot een maximum van 50 personen).