Parochie Heilige Kruisverheffing
Cadier en Keer


Parochiekantoor
Groenstraat 2, 6267 EM Cadier en Keer

+31(0)43-4071238 


parochiekantoorcdk@gmail.com

Bankrekeningnummer t.n.v. Kerkbestuur NL74 RABO  010 99 00 111 o.v.v.           naam,  voorletters en adres.