Parochie Heilige Kruisverheffing
Cadier en Keer


Parochiekantoor
Groenstraat 2,
6267 EM Cadier en Keer


+31(0)43-4071238 Bankrekeningnummer t.n.v. Kerkbestuur
NL74 RABO  010 99 00 111

o.v.v. naam,  voorletters en adres

Pastoor Wiel Eggen van parochie Heilig Kruisverheffing werd op 27 april 80 jaar. Het bisdom heeft hem eervol ontslag verleend. Hij blijft echter als priester vieringen leiden in de kerk van Cadier en Keer. "Uit overtuiging." Klik hier boven voor het artikel uit de Limburger van 11 mei. 

Vakantie

Ik wens je wat velen niet hebben: tijd.
Ik wens je tijd
om verheugd te zijn, en te lachen,
en wanneer het je past,
daar iets mee te doen.

Ik wens je tijd voor jouw doen en denken,
niet voor jezelf alleen
maar ook om te geven en uit te stralen.
Ik wens je tijd,
niet tot haasten en lopen
maar voor rust in je gemoed.

Ik wens dat Hij bij jou mag blijven
als tijd voor verwondering
voor vertrouwen
in plaats van tijd om naar de klok te kijken.

Ik wens je tijd
om naar de schepping te kijken,
en tijd om te groeien...

Ik wens je tijd
om opnieuw te hopen en te beminnen,
want uitstel van die tijd heeft geen zin.
Ik wens je tijd
om weer jezelf te vinden,
en elke dag, elk uur
als een geschenk te ervaren.
Ik wens je tijd om te leven, ten volle
en er een deugddoende
en zinrijke vakantie van te maken!

door: Ellen Vanduynslager
uit: Kerk en Leven, bisdom Hasselt

Dekenale bedevaart naar Banneux op donderdag 25 augustus as.

Programma:
Vertrek tussen 8.30 en 9.00 uur vanaf bushalte Vendelstraat richting Gulpen
11.00 uur: Plechtige Hoogmis met deken P. Bronneberg.
                     De preek wordt verzorgd door Pastoor Schuffelers.
14.00 uur: Gebedsweg van de Genadekapel naar de Bron.
15.00 uur: Plechtig Lof met ziekenzegening in de grote kerk.
16.30 uur: Terugreis.

Opgeven middels betaling van € 18,00 bij Annie Heijnens, Pr. Bernhardstraat 27, 043-4072221
vóór 19 juli as. Voor meer info: annie.heijnens@hetnet.nl.

Rolstoelgebruikers kunnen mee met eigen begeleiding. Deze begeleiders betalen € 9,00.