Parochiekantoor
Groenstraat 2,

6267 EM Cadier en Keer
+31(0)43-4071238
parochiekantoorcdk@gmail.com


Bankrekeningnummer t.n.v. Kerkbestuur
NL74 RABO 010 99 00 111
o.v.v. naam, voorletters en adres


WE HEBBEN U NODIG

Begin dit jaar klonk op zondagochtend de geloofsbelijdenis (het Credo) in de kerk. Tijdens het zingen kwam een kleuter uit de bank en ging dansen in het middenpad van de kerk. Met gevoel voor de maat en de melodie van het aloude gezang draaide het kind in het rond. Ik heb nooit geweten dat je op het Credo ook kunt dansen. Dat leerde ik van die kleine, ze droeg haar steentje bij aan de liturgie.

Onlangs las ik over een kleine kerk. Elk weekend komen de dorpsbewoners er samen. Ieder draagt een ouderwets olielampje in de hand. Ze zijn al eeuwenlang eigendom van de kerk. De gelovigen ontvangen het lampje in bruikleen. De lampjes gaan van hand tot hand, van generatie op generatie. In de kerk worden de olielampjes aangestoken en op de kerkbanken geplaatst. De mensen komen trouw, want ze weten dat het in de kerk donkerder wordt als ze thuisblijven. Zo dragen ook zij hun steentje bij.

Er zijn mensen nodig die in de kerk present zijn. Die samen een levende gemeenschap willen zijn rondom Jezus Christus. De zich verzetten tegen het donker in de wereld. En die zich willen bemoedigen in het geloof, in het leven. Dus kom eens af en toe de liturgie meevieren. Niet omdat het moet, maar omdat het mag en waardevol is. En neem een kleine taak op u, als de kerk u iets waard is. We hebben u nodig. Draag uw steentje bij. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, blijft het goed gaan met onze parochies. Dank u wel alvast!

Kapelaan Dassen

HET SEIZOEN VAN DE PROCESSIES GAAT WEER BEGINNEN

Altijd weer een prachtige tijd in de dorpen van ons cluster: De Broonk oftewel Processie.
Het hele dorp kijkt er naar uit, de Jonkheden bereiden zich voor, de muziek, de schutterijen, buurtschappen, koren, kortom iedereen werkt samen voor dit Feest van Geloof en Saamhorigheid !

Niet toevallig vierden (vieren) we in dit voorjaar tevens de Eerste Communie, het Feest, dat alle communicanten voor de eerste keer de Heilige Communie mochten (mogen) ontvangen: Jezus Christus, die Zich aan hen voor de eerste keer schenkt met Zijn Heilig Lichaam.

En in de Broonk draait alles om diezelfde Heilige Hostie, het Lichaam van Christus. Als priester is het iedere keer weer een grote eer om Jezus letterlijk in de monstrans te mogen dragen in de processie. Ik weet nog goed mijn eerste keer: Ik had de tranen in mijn ogen.

Jammer genoeg kan ik de processies zelf niet meer lopen, maar ik weet van hen, dat de kapelaans die eer hetzelfde ervaren: Jezus letterlijk temidden van u te mogen dragen door onze prachtig versierde dorpen. En daarna Kermis, dat hoort erbij: Wij katholieken vieren Christus in ons midden, maar dat vraagt er ook om het feest van het leven samen te vieren !

Overigens: Wist u dat het woord "kermis" van het woord "kerkemis" stamt ?

Ik wens u allen een mooie Broonk toe, een prachtige combinatie van geloof, traditie en samen feest vieren !

De Processies zijn: Banholt 19 mei;
                                       Bemelen en Mheer 26 mei;
                                       Cadier en Keer en Scheulder 2 juni;
                                       Margraten en Noorbeek 9 juni; st Geertruid 16 juni en
                                       Reijmerstok 14 juli.

pastoor Tervoort

Komende zaterdag 25 mei is er geen eucharistie in de kek i.v.m. de eucharistie op zondag de 26e op het  Missiehuis om 11 uur.