Parochiekantoor
Groenstraat 2,

6267 EM Cadier en Keer
+31(0)43-4071238
parochiekantoorcdk@gmail.com


Bankrekeningnummer t.n.v. Kerkbestuur
NL74 RABO 010 99 00 111
o.v.v. naam, voorletters en adres


Pasen

De lente is weer begonnen, bij de planten begint heel wat groen uit te lopen o.a. narcissen bloeien volop en vogels zingen hun beste lied. Er komt weer nieuw leven in de natuur en dat doet elke mens goed. De natuur leert ons met de lente, dat na de winter een nieuw begin gemaakt wordt. Nieuw leven, dat vieren we ook met Pasen en een paasei is daar het symbool van. Maar dat symbool verwijst naar meer, dat als we op het einde van ons aardse leven komen niet in het niets verdwijnen, maar thuis kunnen komen bij God. Jezus gaat ons hierin voor, Zijn opstanding uit het graf geeft ons daartoe gegronde hoop en goede moed. Hij maakt duidelijk dat er licht en leven is aan de overkant van ons aardse bestaan. Het is nu nog niet zichtbaar met het blote oog, maar niet minder waar. Zijn eerste leerlingen getuigden hiervan en waren niet langer bang voor het einde, dat geen einde meer is. De EmmaĆ¼sgangers die er eerst moeite mee hadden, werden tijdens een wandeling verrast door de verrezen Heer die hun hart raakte. Hun verdriet werd veranderd naar een opgewekt en vreugdevol gemoed. Op onze levenstocht door het leven kan Hij ook ons vroeg of laat onverwacht raken, als we maar vasthouden aan ons Paasgeloof in de opgestane Heer.

Alvast mede door het Kerkbestuur een Zalig Pasen toegewenst.

Kapelaan Hub Horstman.