Parochiekantoor
Groenstraat 2,

6267 EM Cadier en Keer
+31(0)43-4071238
parochiekantoorcdk@gmail.com


Bankrekeningnummer t.n.v. Kerkbestuur
NL74 RABO 010 99 00 111
o.v.v. naam, voorletters en adres


De heilige Mis (1)

We kennen allemaal het spreekwoord 'onbekend maakt onbemind.' Vandaar lijkt het me geen overbodige luxe om de H. Mis stapsgewijs wat meer uit te leggen of toe te lichten voor mensen die er nog niet zoveel weet van hebben. In plaats van heilige Mis hoor je ook wel vaker daarvoor in de plaats het woord Eucharistieviering, wat eigenlijk dankzegging betekent. We mogen God dankzeggen voor alles wat Hij geeft niet alleen materieel, maar ook immaterieel. In de zelfgave van Jezus heeft Hij immers laten zien, hoezeer Hij ons mensen bemint.

Daarom komen we wekelijks samen in de kerk en beginnen eerst altijd met een kruisteken, in de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest. God is immers relatie en wil ons in die relatie betrekken. Na een korte inleiding spreken we de schuldbelijdenis uit, niet omdat we zo'n slechte mensen zijn, maar als we weten dat we God naderen dan is het goed naast alle goede daden ook onze kleine tekorten niet te verbergen, maar openlijk voor jezelf te erkennen om de H. Mis goed en waardig te kunnen vieren. 
Na het gloria waarin we God eren, spreekt de priester het openingsgebed uit, dat eigenlijk een kleine samenvatting is. Aan de ene kant dat we ons op God richten en aan de andere kant dat we onze gebeden aan Hem voorleggen. Hierna komen de lezingen, eerst een uit het Oude Testament over de geschiedenis van het Joodse volk in relatie met God en vervolgens het evangelie uit een driejaarlijkse cyclus. Dit laatste gaat over het leven van Jezus dat we mogen volgen en navolgen. De preek wil ertoe bijdragen, dat we beter kunnen begrijpen wat de lezingen ons te zeggen hebben.
(Wordt vervolgd) 
kapelaan H. Horstman

SACRAMENTSPROCESSIE

Weet u welkom bij onze sacramentsprocessies;
Banholt op 28 mei,
Mheer op 4 juni,
 Cadier en Keer op 11 juni,
 Scheulder op 11 juni,
 Margraten op 18 juni,
 Noorbeek op 18 juni,
 St. Geertruid op 25 juni en
Reijmerstok op 9 juli.


"Processie" door Sjef Hutschemakers, olieverf op doek, 150x170 cm. uit 2000 (Stichting Sjef Hutschemakers).