Parochie Heilige Kruisverheffing
Cadier en Keer


Parochiekantoor
Groenstraat 2,
6267 EM Cadier en Keer


+31(0)43-4071238 Bankrekeningnummer t.n.v. Kerkbestuur
NL74 RABO  010 99 00 111

o.v.v. naam,  voorletters en adres


Op 22 mei is de Eerste Communieviering, goddank weer zonder corona-beperkingen, en wij willen het een feestelijke gebeurtenis maken. Alvast gelukwensen aan de communicanten.

Pastoor Wiel Eggen van parochie Heilig Kruisverheffing werd op 27 april 80 jaar. Het bisdom heeft hem eervol ontslag verleend. Hij blijft echter als priester vieringen leiden in de kerk van Cadier en Keer. "Uit overtuiging." Klik hier boven voor het artikel uit de Limburger van 11 mei. 

Informatie over de Sacramentsprocessie van 2022 vindt u onder de onderstaande knop!