Parochiekantoor
Groenstraat 2,

6267 EM Cadier en Keer
+31(0)43-4071238
parochiekantoorcdk@gmail.com


Bankrekeningnummer t.n.v. Kerkbestuur
NL74 RABO 010 99 00 111
o.v.v. naam, voorletters en adres


Onze parochies steunen actie 'Limburg helpt Oekraïne'

Onder het motto 'Limburg helpt Oekraïne' is een samenwerkingsverband van stichtingen, scholen, kerken en betrokken burgers de afgelopen dagen een actie gestart om goederen in te zamelen voor de zwaar getroffen bevolking van Oekraïne. Het bisdom Roermond ondersteunt deze actie en vraagt alle parochies, kloosters en andere kerkelijke instellingen in Limburg om voor zover mogelijk hieraan mee te werken. Onze samenwerkende parochies van Banholt, Cadier en Keer, Margraten, Mheer, Noorbeek, Reijmerstok, Scheulder en Sint Geertruid geven graag gehoor aan deze oproep.

In Oekraïne is het volop winter, met vooral 's nachts zeer koude temperaturen. Door de oorlogssituatie ontbreekt het op veel plaatsen aan de meest noodzakelijke hulpgoederen. Een aantal Limburgse stichtingen, scholen, kerken en burgerinitiatieven heeft daarom de handen ineengeslagen om te helpen. Door een gerichte inzamelactie van noodzakelijke goederen en houdbaar voedsel, gekoppeld aan een oproep voor donaties voor de financiering van het transport willen zij zeer gericht bevriende kerken en stichtingen in Oekraïne van hulp voorzien.

Vanaf maandag kunnen de goederen dagelijks worden ingeleverd in Banholt tussen 10.00 u en 20.00 u. in de garage van de pastorie aan de Mheerderweg 5, 6262 NP Banholt, de garagepoort staat open. Vandaar worden de verzamelde goederen naar een centrale loods in Valkenburg gebracht. Daar worden ze door vrijwilligers gesorteerd en verpakt en vervolgens per vrachtwagen naar Oekraïne gebracht. Financiële bijdragen kunnen in de brievenbus van de genoemde pastorie van Banholt worden gedeponeerd.