Parochiekantoor
Groenstraat 2,

6267 EM Cadier en Keer
+31(0)43-4071238
parochiekantoorcdk@gmail.com


Bankrekeningnummer t.n.v. Kerkbestuur
NL74 RABO 010 99 00 111
o.v.v. naam, voorletters en adres


Matje

Matje, zou in onze streek de verkleinnaam kunnen zijn van de apostel Mattheus, die we gedenken op 21 september. Hij was tevens de schrijver van een van de vier evangelies. Oorspronkelijk was hij een belastingambtenaar.

In zijn tijd waren er nog geen blauwe enveloppen, maar die worden ook minder in ons digitaal tijdperk. Bij hem was het handje contantje en als je niet kon betalen had je een probleem. Hij was niet onbemiddeld qua inkomen, maar bij de ontmoeting met Christus werd hij een ander mens. Hij had immers in korte tijd zoveel vertrouwen gekregen in Jezus dat hij alles achter zich kon laten, aangezien hij een grotere schat had gevonden dan het geld, dat de wereld nog steeds regeert.

Geld hebben we wel nodig om te kunnen leven, maar Mattheus begreep dat we tevens Jezus als leider en begeleider nodig hebben. De kans is anders groot, dat iedereen de leider wil zijn en brengt dat niet alleen maar chaos? We zijn samen onderweg in het leven, wie kan je dan beter begeleiden als helper dan Christus die mensen wil samen brengen? Met Hem in het midden die weet wat geven is, staat iedereen gelijk om Hem heen en hoeft zich niemand te verheffen.

Vanuit het schrijven van Mattheus over het leven van Jezus, zou elke mens o.a. kunnen leren wat nederigheid en zachtmoedigheid is. Zijn dat niet eigenschappen die we in deze tijd hard nodig hebben en die je iedereen gunt, inclusief jezelf?

Kapelaan Hub Horstman.  

Er zijn nieuwe misboekjes

In onze samenwerkende parochies leefde er een breed verlangen naar een misboekje voor het hele jaar. Deze boekjes zijn er sinds half juli in alle parochies van ons samenwerkingsverband: Banholt, Cadier en Keer, Margraten, Mheer, Noorbeek, Reijmerstok, Scheulder en St. Geertruid. Het boekje wil ons wegwijs maken in de eucharistie. Het boekje wil ons helpen om ons hart te openen voor de aanwezigheid van Jezus tijdens de viering.

Jezus komt onder ons, niet alleen in zijn Woord, maar ook in de heilige Communie. Door zich aan ons te geven wil Hij ons voeden en sterken. Dat kan niet zonder ons. Om er bewust en actief bij aanwezig te zijn, gaan we rechtop staan of rustig zitten. We spreken, zingen of maken het stil. We reiken elkaar de hand of openen die hand om Jezus in de heilige Communie te ontvangen.

Een groot deel van het misboekje bestaat uit liederen voor de samenzang, ondersteund door een cantor of koor. Want zingen is dubbel bidden, zei kerkvader Augustinus al in de vijfde eeuw. Het gezongen woord dringt soms dieper in ons door. Het kerkbestuur en het pastorale team zijn blij met de nieuwe boekjes. We hopen dat u zich meer thuis gaat voelen in de liturgie. U bent bijzonder welkom om met ons mee te vieren!